Stworzyliśmy aplikację dla naszych systemów zarządzania treścią, dzięki której każdy z naszych klientów może skorzystać z rachunkowości online. Aplikacja potrafi gromadzić dane dotyczące klientów oraz zarządzać nimi. Zapisywać poszczególne produkty z tłumaczeniem dla innych języków z automatyczną konwersją na inne waluty.

ivoice xcms2Najważniejszym mechanizmem jest możliwość wystawiania faktur, zapis ich do bazy danych, oraz możliwość wysyłania dokumentów klientom poprzez pocztę elektroniczną. Cały proces wystawiania dokumentów został uproszczony do minimalnej ilości wpisywanych danych. Wystawiając fakturę wybieramy klienta z listy, która zawiera wykaz klientów w naszej bazie danych. Wybieramy rodzaj usługi produktu, który również znajduje się w bazie, wcześniej wprowadzonych produktów. Aplikacja rozpoznaje pochodzenie klienta, dzięki czemu sama dobiera tłumaczenie pozycji na dokumencie, sama również konwertuje cenę na walutę klienta. Cena brutto wyliczana jest również automatycznie. Terminy płatności jak i metody wybierane są z dostępnych już pozycji na listach wyborów.

 

Po zapisaniu dokumentu dostępny jest na listach wszystkich faktur. Co możemy z nim dalej zrobić? Pobrać wygenerowany pdf na nasz komputer, wysłać za pomocą jednego kliknięcia do klienta. Podejrzeć edytować, dokonać korekty. W przypadku dokumentów przeterminowanych mamy możliwość wysłania powiadomienia o przeterminowanej płatności. Ale to nie wszystko. Oprócz głównej funkcji mamy dostęp do ustawień połączeń z pocztą, szablonów faktur. Możemy tworzyć w prosty sposób własne szablony dokumentów, z których następnie będzie korzystał system podczas tworzenia plików pdf. Wszystkie ustawienia służą to jak największej personalizacji aplikacji od wyglądu maili w raz komunikatami, aż po wygląd samych faktur. Aplikacja jest darmowa dla naszych klientów. Kompatybilna jest z naszym systemem x-cms2.

 

 

Screen Shot 11-17-15 at 03.12 PM 001 Screen Shot 11-17-15 at 03.12 PM Screen Shot 11-17-15 at 03.13 PM 001 Screen Shot 11-17-15 at 03.13 PM 002 Screen Shot 11-17-15 at 03.13 PM 003 Screen Shot 11-17-15 at 03.13 PM Screen Shot 11-17-15 at 03.14 PM