Najnowsze

Czym jest React?

React to biblioteka do tworzenia interfejsów użytkownika oparta na JavaScript. Chociaż React jest biblioteką, a nie językiem programowania, jest szeroko stosowany w tworzeniu aplikacji webowych.

Biblioteka ta pojawiła się po raz pierwszy w maju 2013 roku i obecnie jest jedną z najczęściej używanych bibliotek frontendowych w tworzeniu aplikacji internetowych.

React oferuje różne rozszerzenia wspierające całą architekturę aplikacji, takie jak Flux i React Native, wykraczając poza samą warstwę interfejsu użytkownika.

Historia ReactJS

W porównaniu do innych technologii na rynku, React jest stosunkowo nową technologią. Bibliotekę założył w 2011 roku Jordan Walke, inżynier oprogramowania w Facebooku. React był inspirowany przez XHP, prosty framework komponentów HTML dla PHP. Pierwszym zastosowaniem Reacta był newsfeed Facebooka w 2011 roku. Później Instagram zintegrował go na swojej platformie.

Dlaczego React?

Popularność Reacta dzisiaj przewyższa wszystkie inne frameworki do tworzenia aplikacji frontendowych. Oto dlaczego:

 • Łatwość tworzenia dynamicznych aplikacji: React ułatwia tworzenie dynamicznych aplikacji webowych, ponieważ wymaga mniej kodowania i oferuje więcej funkcji w porównaniu do JavaScript, gdzie kodowanie często szybko staje się skomplikowane.
 • Poprawiona wydajność: React używa Wirtualnego DOM, co przyspiesza tworzenie aplikacji webowych. Wirtualny DOM porównuje poprzednie stany komponentów i aktualizuje tylko te elementy w Rzeczywistym DOM, które się zmieniły, zamiast aktualizować wszystkie komponenty, jak to robią tradycyjne aplikacje webowe.
 • Wielokrotne użycie komponentów: Komponenty są podstawowymi elementami każdej aplikacji React, a pojedyncza aplikacja zazwyczaj składa się z wielu komponentów. Komponenty te mają własną logikę i kontrolę i mogą być używane wielokrotnie w całej aplikacji, co znacznie skraca czas jej tworzenia.
 • Jednokierunkowy przepływ danych: React stosuje jednokierunkowy przepływ danych. Oznacza to, że przy projektowaniu aplikacji React deweloperzy często zagnieżdżają komponenty potomne wewnątrz komponentów nadrzędnych. Ponieważ dane płyną w jednym kierunku, łatwiej jest debugować błędy i zlokalizować problemy.
 • Mała krzywa uczenia się: React jest łatwy do nauki, ponieważ w dużej mierze łączy podstawowe koncepcje HTML i JavaScript z kilkoma korzystnymi dodatkami. Niemniej jednak, jak w przypadku innych narzędzi i frameworków, trzeba poświęcić trochę czasu, aby dobrze zrozumieć bibliotekę React.
 • Możliwość tworzenia aplikacji webowych i mobilnych: React jest używany do tworzenia aplikacji webowych, ale to nie wszystko, co potrafi. Istnieje framework o nazwie React Native, który pochodzi od Reacta i jest bardzo popularny do tworzenia pięknych aplikacji mobilnych. W rzeczywistości React można używać do tworzenia zarówno aplikacji webowych, jak i mobilnych.
 • Dedykowane narzędzia do łatwego debugowania: Facebook wydał rozszerzenie do Chrome, które można używać do debugowania aplikacji React. To przyspiesza i ułatwia proces debugowania aplikacji webowych React.

Kluczowe funkcje React

 1. JSX JSX to rozszerzenie składni JavaScript. Umożliwia pisanie struktur HTML w tym samym pliku co kod JavaScript, co ułatwia definiowanie wyglądu interfejsu użytkownika.

 2. Wirtualny DOM Wirtualny DOM jest lekką wersją rzeczywistego DOM. Kiedy stan obiektu się zmienia, Wirtualny DOM aktualizuje tylko ten obiekt w rzeczywistym DOM, zamiast aktualizować wszystkie obiekty.

 3. Architektura MVC W architekturze Model View Controller (MVC) React pełni rolę 'Widoku', odpowiedzialnego za wygląd i sposób działania aplikacji.

 4. Rozszerzenia React to nie tylko framework UI; zawiera wiele rozszerzeń obejmujących całą architekturę aplikacji. Pomaga w tworzeniu aplikacji mobilnych i oferuje renderowanie po stronie serwera. Flux i Redux, między innymi, mogą rozszerzać Reacta.

 5. Jednokierunkowe wiązanie danych React stosuje jednokierunkowe wiązanie danych, co utrzymuje modułowość i szybkość działań. To ułatwia zagnieżdżanie komponentów potomnych w komponentach nadrzędnych podczas tworzenia projektu.

 6. Debugowanie React posiada szeroką społeczność deweloperów, co sprawia, że aplikacje React są łatwe do testowania. Facebook udostępnia rozszerzenie do przeglądarki, które upraszcza i przyspiesza debugowanie React.

Komponenty w React

Komponenty są podstawowymi elementami każdej aplikacji React i reprezentują część interfejsu użytkownika. React dzieli interfejs użytkownika na wiele komponentów, co ułatwia debugowanie, a każdy komponent ma własny zestaw właściwości i funkcji.

 1. Wielokrotne użycie: Komponent używany w jednej części aplikacji może być użyty ponownie w innej części, co przyspiesza proces tworzenia aplikacji.
 2. Zagnieżdżone komponenty: Komponent może zawierać kilka innych komponentów.
 3. Metoda renderowania: W minimalnej formie komponent musi definiować metodę renderowania, która określa, jak komponent renderuje się do DOM.
 4. Przekazywanie właściwości: Komponent może również otrzymywać właściwości (props). Są to właściwości przekazywane przez komponent nadrzędny w celu określenia wartości.

Props w React

Props, skrót od properties, pozwalają użytkownikowi przekazywać argumenty lub dane do komponentów. Te właściwości pomagają uczynić komponenty bardziej dynamicznymi. Propsy w komponencie są tylko do odczytu i nie mogą być zmieniane.

Stan w React

Stan to obiekt przechowujący wartości właściwości, które mogą się zmieniać w czasie.

 • Stan może się zmieniać w wyniku działań użytkownika lub zmian w sieci.
 • React ponownie renderuje komponent do przeglądarki, gdy stan obiektu się zmienia.
 • Funkcja konstruktor tworzy obiekt stanu.
 • Właściwości w obiekcie stanu można zmieniać za pomocą metody setState().

Różnice między Props a Stan w React

 • Props: Służą do przekazywania danych i obsługi zdarzeń do komponentów potomnych. Są niezmienne – nie można ich zmieniać po ustawieniu. Mogą być używane w komponentach funkcyjnych i klasowych.
 • Stan: Przechowuje dane, które mogą się zmieniać w czasie. Stan jest zmienny. Może być używany tylko w komponentach klasowych. Zmiany w stanie są zazwyczaj wykonywane przez obsługę zdarzeń.

Czy warto uczyć się Reacta?

W ostatnich latach React stał się najpopularniejszym frameworkiem webowym wśród deweloperów na całym świecie. Dzięki łatwości użycia, React jest preferowany przez większość firm. Deweloperzy React zarabiają dużo, a zapotrzebowanie na nich rośnie na całym świecie.

Trendy w branży

React jest szeroko przyjęty przez deweloperów na całym świecie w porównaniu do innych frameworków i bibliotek. Średnie wynagrodzenie dla początkującego dewelopera React w USA wynosi około 87 000 USD rocznie, a w Indiach około 6,50,000 INR rocznie.

Często zadawane pytania

 1. Do czego służy React JS? ReactJS ma na celu tworzenie interfejsów użytkownika (UI), które zwiększają szybkość programów. Używa wirtualnego DOM (obiektu JavaScript), co zwiększa wydajność aplikacji.

 2. Czy React JS to framework? Tak, React to framework UI, który przyspiesza proces projektowania poprzez dostarczanie wstępnie zbudowanych lub gotowych cech związanych z tworzeniem aplikacji.

 3. Czy React JS jest frontendem czy backendem? ReactJS to darmowy zestaw narzędzi frontendowych odpowiedzialny za warstwową architekturę oprogramowania.

 4. Jaka jest różnica między React a React JS? ReactJS to zasadniczo framework oprogramowania, podczas gdy React Native to pełny framework. React Native jest idealny do tworzenia aplikacji mobilnych z natywnym odczuciem, podczas gdy ReactJS jest idealny do budowania aplikacji z większą efektywnością i złożonością.

 5. Który jest lepszy: React czy Angular? Angular jest lepszy, jeśli Twoja aplikacja wymaga integracji złożonych funkcji, takich jak dynamiczne, jednostkowe i natywne aplikacje webowe. Z drugiej strony, React może być używany w każdej aplikacji, nawet standardowych, i koncentruje się na tworzeniu komponentów UI.

Mamy nadzieję, że ten tutorial na temat "Czym jest React" pomógł Ci lepiej zrozumieć, jak działa React. Kurs full-stack development byłby przydatny, jeśli chcesz nauczyć się Reacta i zostać frontendowym deweloperem. Nauczysz się podstaw Reacta, w tym JSX, props, stanu i zdarzeń, popularnego frameworka do tworzenia interfejsów użytkownika.

Masz pytania? Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania, zostaw je w sekcji komentarzy. Nasi specjaliści odpowiedzą najszybciej, jak to możliwe!

Paul Janui's Avatar

Paul Janui