TSI - Animated Number

Moduł służący do ciekawej prezentacji danych liczbowych na stronach internetowych.

panel
100 +
DOWNLOADS
panel
1450 +
HITS
panel
$ 495
SOLD

Moduł podlega szerokiej konfiguracji, od deklaracji wartości, prefiksów oraz sufiksów, po ustawienia wielkości czcionki i jej kolorów.

panel
864
WEBSITES
panel
235000
USERS
panel
3729621
VISITS